Dane organizacyjne i formularz zgłoszeniowy

Organizator: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Data i miejsce: Warszawa, 29-31 stycznia 2018 r.

Komitet organizacyjny: 

dr hab. Magdalena Bogusławska, dr Anna Kobylińska, dr Sylwia Siedlecka

Sekretarze konferencji: mgr Marta Cmiel-Bażant, mgr Angelika Kosieradzka

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października 2017 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na konferencję.

Adres kontaktowy: zmianaram@uw.edu.pl

Języki konferencji: polski, angielski

Czas wystąpienia: referat 20 min / komunikat 10 min / poster

Opłata konferencyjna: 350 PLN / 85 EUR. Doktoranci 200 PLN/50 EUR.

Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki lub tematycznego numeru pisma.

Termin nadsyłania tekstów do druku – do 31 marca 2018.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

 

Reklamy